Organisationen som lönsam föregångare i klimatarbetet

Reskostnader och utsläpp hänger ihop. Genomsnittlig besparing i genomförda CERO-analyser är 0,2-5 milj kr/1000 anställda och år. CERO innebär en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential.

Ur ett samhällsperspektiv är den ekonomiska potentialen viktig för en snabb spridning. Att inkludera personalens tjänste- och pendlingsresor i klimatarbetet kräver nya tvärvetenskapliga angreppssätt. Organisationer måste lyckas att involvera transportsektorn fullt ut i sina klimatmål och följa upp effekter av åtgärder.

Över 80 större organisationer har inlett CERO-processer (bland annat Stora Enso, Ericsson, Microsoft, IBM, Atea, Oracle, Swedbank, Posten, TeliaSonera, Apoteket, Vattenfall, SLL, samt 32 kommuner och 6 landsting i landet). Samtliga företag som gjort uppföljning har sänkt sina utsläpp med över 20 % med hjälp av CERO.

MARKUS ROBÈRT
Teknisk doktor och forskare vid KTH, 
mrobert@kth.se, 070-767 12 41