Personaltillskott hos Neo Zeo AB

SU Holdings portföljbolag NeoZeo AB har fått ett personaltillskott genom Jonathan Quah.

Jonathan har en kandidatexamen vid National University of Singapore (NUS) med huvudämnet kemiteknik.

För närvarande har han en praktikplats hos NeoZeo AB och jobbar nära med VD Petr Vasiliev.

Jonathans intressen ligger i ren och hållbar energi, som stämmer överens med NeoZeo ABs fokus på att producera biometan som en lättillgänglig källa till bränsle.