Besök från Sri Lanka

I dag hade vi, och Samverkansavdelningen vid SU, besök från Institutionen för entreprenörskap, fakulteten för ledarstudier och handel, vid universitetet i Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, där de går Master of Entrepreneurship-programmet. Det var ca 30 studenter som deltog i studiebesöket. De var mycket intresserade och spred en härlig glädje omkring sig.