SISPs verksamhetsledar-möte

Magnus Lundin på SISP håller alltid inspirerande och givande möten