Resvaneundersökningar och statistiska analyser

CERO har utvecklat ett specifikt kartbaserat enkätverktyg som tillämpats i över 100 organisationer omfattande mer än 200 000 respondenter. Detta möjliggör att med god precision undersöka befintliga resmönster, samt att skapa benchmarkingjämförelser mot andra organisationer som tillämpat CERO-enkäten. Detta är ett första steg i en CERO-analys och kan i ett nästa skede kompletteras med analyser av tjänsteresedata, cost-beneft-analyser, workshops, och övriga moment i en komplett CERO-process. Enkätverktyget finns i språkversioner på svenska, engelska, finska och norska.