Analyser av tjänsteresor och cost-benefit analyser.

CERO stödjer organisationer med analyser av tjänsteresor som görs med bil, flyg och tåg tillsammans med cost benefit analyser av överflyttningar mellan de här färdmedlen eller övergång till virtuella möten. Resultat av analyserna stödjer också upprättande av miljöbokslut. CERO kan även erbjuda fördjupade fordonsanalyser för optimering av bilinnehavslösningar avseende miljö och ekonomi. Analyserna omfattar allt från rådgivning avseende alternativa tjänstebilslösningar och policyskrivningar.