Välkommen till Cero

Climate and Economic Research in Organizations CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara  strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas  resbeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och  modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen.

Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH (Robért, 2007,  Mobility Management and Climate Change Policies). CERO har implementerats i drygt 100 stora företag och offentliga organisationer

Läs mer om vårt koncept >>

Organisationen som lönsam föregångare i klimatarbetet

Reskostnader och utsläpp hänger ihop. Genomsnittlig besparing i genomförda CERO-analyser är 0,2-5 milj kr/1000 anställda och år. CERO innebär en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential.

Ur ett samhällsperspektiv är den ekonomiska potentialen viktig för en snabb spridning. Att inkludera personalens tjänste- och pendlingsresor i klimatarbetet kräver nya tvärvetenskapliga angreppssätt. Organisationer måste lyckas att involvera transportsektorn fullt ut i sina klimatmål och följa upp effekter av åtgärder.

Över 80 större organisationer har inlett CERO-processer (bland annat Stora Enso, Ericsson, Microsoft, IBM, Atea, Oracle, Swedbank, Posten, TeliaSonera, Apoteket, Vattenfall, SLL, samt 32 kommuner och 6 landsting i landet). Samtliga företag som gjort uppföljning har sänkt sina utsläpp med över 20 % med hjälp av CERO.

MARKUS ROBÈRT
Grundare av CERO, teknisk fysiker och docent vid KTH
mrobert@kth.se, 070-767 12 41

Organisationer som tillämpar cero