CERO och Telia lanserar Travel Emission Insights

CERO har tillsammans med Telia skapat ett banbrytande verktyg för att mäta och analysera CO2-utsläppen från persontransporter för alla områden i Norden. Telia Emission Insights skapar även möjlighet att borra ner till enskilda rutter och förstå det totala CO2-utsläppet från den rutten baserat på de faktiska resvolymerna och transportmixen. Detta skapar möjlighet för beslutsfattare, planerare, fastighetsägare och trafikhuvudmän att utveckla konkreta målscenarier och optimerade handlingsplaner för vilken region, kommun, eller företagsområde som helst i Norden.

Besök produktsidan